top of page

Kunne du tænke dig at synge med i SORA?

SORA holder optagelsesprøver ca. 2 gange årligt. Du kan læse mere om selve optagelsesprøven herunder. Koret består af sopraner og alter i aldersgruppen 20-30 år og øver torsdage kl. 18:30-21:00 i Aarhus C. I SORA forventes det, at man øver sig hjemme op til prøverne, at man er mødestabil og engageret i koret. Derudover er der en egenbetaling for at være med i koret samt at modtage undervisning af flere forskellige former. 

OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøverne finder sted hvert halve år ved semesterstart eller ved særlig efterspørgsel. For at komme til optagelsesprøve kan du altid tilmelde dig koret på Aarhus Musikskoles hjemmeside, hvorefter du vil blive indkaldt, når prøverne afholdes. Derudover har du mulighed for at kontakte dirigent Birgitte Næslund Madsen på binam@aarhus.dk. Information om tid og sted mv. aftales nærmere, når dato for optagelsesprøver bliver fastlagt i forbindelse med semesterstart. 
 
Til prøven skal du synge en kendt, dansk sang (som du har forberedt på forhånd). Herudover udføres forskellige sangøvelser, som vi laver sammen, samt nogle eftersyngningsøvelser og enkle rytme- og nodelæsningsøvelser. Desuden beder vi dig om at indstudere din stemme i en korsats, som sendes til dig (inkl. lydfil). Den skal du synge i en kvartet med sangere fra koret. 
 
Vi håber og ser frem til at høre fra dig!
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende optagelsesprøven eller lign. er du meget velkommen til at kontakte os

bottom of page